Bezpiecznie w miejscu pracy

Bezpiecznie w miejscu pracy

Na bezpieczeństwo i higienę pracy składa się wiele różnorodnych elementów. Do tych bardzo istotnych zalicza się znaki bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nim możliwe jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy.

Znaki bezpieczeństwa i higieny w pracy – jakie są?

Wbrew nazwie znaki bezpieczeństwa i higieny pracy służą bezpieczeństwu nie tylko pracowników zatrudnionych w różnych zakładach pracy. Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane są także w obiektach użyteczności publicznej. A to oznacza,  że znaki bezpieczeństwa sprzyjają także bezpieczeństwu osób, które w obiektach tych przebywają okazjonalnie. Co ważne, znaki występują dzisiaj w bardzo różnych kategoriach. Dzielą się więc na znaki informacyjne, znaki zakazu i nakazu. Stosowane są także znaki ostrzegawcze BHP.

Jakie powinny być znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa BHP powinny być przede wszystkim bardzo wysokiej jakości. Ponadto muszą być czytelne i wyraźne. Takie same wymagania muszą spełniać nie tylko znaki bezpieczeństwa BHP, ale także znaki ostrzegawcze BHP. Dzisiaj w sprzedaży znajdują się znaki ostrzegawcze BHP i znaki bezpieczeństwa, które wszystkie te wymogi spełniają. Znaki wykonywane są z materiałów odpornych na zmienne warunki atmosferyczne. Oznacza to, że mogą być stosowane także na zewnątrz. Dodatkowy plus: wszystkie znajdujące się obecnie w sprzedaży BHP znaki ostrzegawcze mają duże walory estetyczne. Są też zgodne z normami.