Odpowiednie dodatki do kiszonek

Odpowiednie dodatki do kiszonek

Stosując odpowiednie dodatki do kiszonek, mamy pewność że fermentacja w nich będzie przebiegała prawidłowo, a kiszonki będzie można przechowywać przez wiele miesięcy w optymalnych warunkach. Wszystkie inokulanty firmy  posiadają atesty i gwarancje, że podczas kiszenia będą zachodzić odpowiednie procesy fermentacyjne. Jest to niezmiernie ważne w rolnictwie, szczególnie tam gdzie mowa o dużych gospodarstwach rolnych i dużej liczbie zwierząt przeżuwających w jednej zagrodzie. Nie zależnie od tego czy są to zwierzęta dające mleko, czy też krowy mięsne, ich odżywianie stanowi kluczową rolę w kwestii osiągania wysokich wyników hodowlanych.

Jaką wartość pokarmową mają kiszonki?

Warto zwrócić uwagę, że kiszonki mają bardzo wysoką wartość pokarmową i są najlepszą paszą dla zwierząt hodowlanych, zwanych przeżuwaczami. Dokładna wartość pokarmowa takiej paszy jest zależna od sposobu kiszenia, stosowanej rośliny do kiszenia oraz jakości procesu fermentacji. Ten z kolei przebiega lepiej jeżeli są zastosowane wysokiej jakości dodatki do zakiszania. Dzięki nim w paszy zachodzi odpowiednia fermentacja na bazie kwasu mlekowego, a sama kiszonka jest gotowa do użycia po krótkim okresie kiszenia. Jeżeli do kiszonek zastosujemy podsuszony materiał, zdolność kiszenia wzrośnie.

Jak przebiega kiszenie pasz?

Wszystko zaczyna się od siewu. Rolnik musi zdecydować z jakiej rośliny chce uzyskać kiszonkę i tą ją musi wsiać na polu. Najpopularniejsze kiszonki są produkowane z różnego rodzaju traw, natomiast najlepsze i bogate w wartości odżywcze są kiszonki z kukurydzy. Kiedy roślina dojrzeje, należy ją skosić i przesuszyć, dopiero później odbywa się kiszenie pasz, za pomocą zwinięcia materiału roślinnego w bele i założenie na nie odpowiedniej folii, która wytworzy w środku wyższą temperaturę, czyli środowisko sprzyjające kiszeniu paszy.