Bezpieczne warunki pracy

Na stan bezpieczeństwa w pracy wpływają bardzo różne czynniki. W celu poprawy bezpieczeństwa stosowane są między innymi znaki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kiedy należy stosować znaki bezpieczeństwa?

Są miejsca, w których występują różnego rodzaju zagrożenia. We wszystkich tych miejscach muszą być stosowane znaki bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, które występuje w danym miejscu informują znaki ostrzegawcze BHP. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, znaki ostrzegawcze BHP posiadają trójkątny kształt. Znaki ostrzegawcze BHP należy umieścić w widocznym miejscu. Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy to także znaki pierwszej pomocy i ewakuacyjne. Znaki te na ogół mają kwadratowy lub prostokątny kształt. Znaki bezpieczeństwa BHP ewakuacyjne informują o tym, gdzie znajduje się wyjście ewakuacyjne. Do znaków bezpieczeństwa można zaliczyć także oznakowanie podłóg, rurociągów, pierwszej pomocy.

Jakie znaki bezpieczeństwa wybrać?

Znaki bezpieczeństwa BHP muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010. Znacznie informacji, które zawierają znaki bezpieczeństwa BHP muszą być łatwe do odczytania dla każdej osoby. Obecnie często stosuje się więc także BHP znaki ostrzegawcze, które składają się nie tylko z piktogramu. Te znaki zawierają także ostrzeżenie słowne. Wysokiej jakości materiały, z których wykonane są BHP znaki ostrzegawcze sprawiają, że można wykorzystywać je wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zachowują swoje funkcje przez długi czas.