Znaki BHP w miejscu pracy i obiektach użyteczności publicznej

Znaki BHP w miejscu pracy i obiektach użyteczności publicznej

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W zakładach pracy muszą więc znajdować się znaki bezpieczeństwa. Znaki te muszą być umieszczane także w budynkach użyteczności publicznej.

Znaki bezpieczeństwa: gdzie się je umieszcza?

Miejsc, w których znaki bezpieczeństwa powinny zostać umieszczone jest naprawdę wiele. Znaki bezpieczeństwa umieszcza się między innymi na ciągach komunikacyjnych. Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy dzielą się na znaki ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu. Znaki mogą więc być umieszczane we wszystkich niebezpiecznych miejscach, maszynach, rozdzielnicach elektrycznych, różnego rodzaju urządzeniach, rurociągach. Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się w magazynach, biurach, zakładach produkcyjnych, szpitalach, sklepach. Wszystkie obszary, na których występuje potencjalne zagrożenie muszą być oznakowane w czytelny sposób. Dlatego też znaki bezpieczeństwa i higieny pracy najlepiej jest kupować u sprawdzonych producentów i sprzedawców.

Czym powinny odznaczać się dobre znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa BHP muszą służyć przez długi czas. Dlatego też znaki bezpieczeństwa BHP powinny być produkowane z materiałów wysokiej jakości. Z uwagi na to,  że znaki bezpieczeństwa BHP stosuje się także na zewnątrz, muszą być odporne na czynniki pogodowe. Wysoką jakością powinny odznaczać się także znaki ostrzegawcze BHP. Co ważne, znaki ostrzegawcze BHP należy umieścić na wysokości wzroku.